Welkom

 
 HumanSource mediation staat voor een manier van geschilbemiddeling met extra aandacht voor de menselijke aspecten die samenhangen met een conflict. Het kunnen uiten van verwijten, gevolgen van miscom-municatie en emoties zijn nodig om begrip te verkrijgen.


Aan het verleden valt niets meer te veranderen, net zo min als dat we nu al de toekomst kunnen invullen. De keuze die we nu maken is van belang voor het verleden en de toekomst.


Het kweken van begrip tussen de partijen, stimulering van geloof in eigen kunnen en, misschien wenselijk, een voortzetting van de relatie, behoren tot de mogelijkheden.


Kortom, de mens kan zelf, op elk moment, beslissen welke keuze hij of zij wil maken en samen een verhaal creëren waar men voor het gevoel verder mee kan.


Niet het bereiken van een

overeenkomst tot beëindiging

van het geschil is het ultieme

doel maar meestal wel het

logisch gevolg.


Dus, als ieder z’n steentje bij

draagt............. 

 

Herkenning geeft kans op erkenning

HumanSource mediation is

naast de algemene conflict-hantering ook gespecialiseerd in teammediation.

De transformatieve methode, (met de nadruk op de behoefte aan zelfontplooiing en erkenning) en de narratieve methode, (samen een nieuw verhaal creëren), hebben de voorkeur van de mediator.